Overslaan en naar de inhoud gaan

bijtwonden

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 5 dagen

Algemene opmerkingen

Antibioticumprofylaxe is geïndiceerd bij:

- mensen- of kattenbeet;
- bijtwonden aan hand/pols, been/voet, genitaliën of gelaat;
- diepe prikbeten en kneusbijtwonden;

- patiënten uit risicogroepen: 

  • Verhoogd risico op gecompliceerd beloop door een verminderde afweer: onder andere onbehandelde hiv-infectie, transplantatie (orgaan/stamcel/beenmerg) in verleden, (hematologische) maligniteit, asplenie, multipele sclerose, medicatie (immunosuppressiva, (soms tot een jaar na gebruik van) cytostatica).
  • Verhoogd risico op endocarditis: voorgeschiedenis van endocarditis, hartklepprothesen of aangeboren hartklepafwijkingen (zie NHG-Behandelrichtlijn Endocarditisprofylaxe).
  • Verhoogd risico op infectie van een gewrichtsprothese: een gewichtsprothese < 2 jaar oud, een gewrichtsprothese > 2 jaar in combinatie met een voorgeschiedenis van een geïnfecteerde prothese, reumatische gewrichtsaandoening of hemofilie.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8809.4
Bijgewerkt: 02/26/2021 - 17:18
Status: Published