Overslaan en naar de inhoud gaan

syfilis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU eenmalig

Opmerking: Stadium 1, 2 en latens recens
Medicatie:

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 2.4milj. IU 1pw 3 weken

Opmerking: Lues tarda en zwangeren
Medicatie:

benzylpenicilline iv 3milj. IU 6dd 10 tot 14 dagen

Opmerking: Neurolues
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po 100mg 2dd 2 weken

Opmerking: Stadium 1, 2 en latens recens

Algemene opmerkingen

Benzathinebenzylpenicilline (Penidural): evt. 1.2 mE oplossen in 2 cc lidocaine 20 mg/ml + 2 cc fys. zout, in elke bil

Indien allergie voor penicilline: ga altijd eerst relevantie van de allergie na: ernst, aard en wanneer allergie optrad.

Indien relevante allergie:

  • Stadium 1,2 en latens recens (< 1 jaar geleden geinfecteerd): doxycycline 2 dd 100 mg po gedurende 14 dagen
  • Lues tarda (>1 jaar geleden geinfecteerd of onbekende duur), HIV co-infectie en zwangeren: overweeg desensibilisatie via dermatoloog of allergoloog
  • Neurolues: overweeg desensibilisatie via dermatoloog of allergoloog of ceftriaxon 1 dd 2000mg iv gedurende 14 dagen

Voor diagnostiek en follow-up.

Voor het stellen van de primaire diagnose wordt een Lues-screen of TPPA gedaan, inden deze positief is wordt er automatisch een blot gedaan ter confirmatie en een RPR (maat voor ziekte activiteit)

Voor follow-up moet elke 6 maanden een RPR worden gecontroleerd tot er een viervoudige titerdaling bereikt is. Bij stadium 1,2 en latens recens moet dit na 12 maanden bereikt zijn, bij latens tarda bij 24 maanden.

Voor follow-up bij HIV positieve patienten wordt op 3, 6, 9, 12, 18 en 24 maanden na behandeling een RPR gecontroleerd.

Bronnen

  1. https://www.soaaids.nl/sites/default/files/multidisciplinair-richtlijn-soa-2018-update-2019.pdf

    Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, update 2019

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8482.4
Bijgewerkt: 12/23/2019 - 11:40
Status: Published