Overslaan en naar de inhoud gaan

Salmonella typhi - buiktyphus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 14 dagen

of

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 dagen

Medicatie:

azitromycine po 1000mg 1dd 7 dagen

Opmerking: Midden en Z.O. Azie

Algemene opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2.

Bij een typheus ziektebeeld is toediening van een antimicrobiëel middel vereist. Ciprofloxacine is eerste keuzemiddel omdat bij de chinolonen de kans op zowel relaps als chronisch dragerschap kleiner is dan bij andere middelen. 

Voor het stellen van de microbiologische diagnose, m.n. in de eerste 2 ziekteweken, zijn bloedkweken essentieel. Feces en urinekweken worden vaak pas in een latere fase positief. Wanneer, ondanks sterke klinische verdenking, bloed-, feces- en urinekweken negatief blijven, dienen beenmerg en duodenaal secreet te worden gekweekt. 

Ten aanzien van S. Typhi, S. paratyphi A en S. paratyphi B geldt dat personen, werkzaam in voedsel verwerkende bedrijven en in directe patiëntenzorg controle kweken moeten worden gedaan, zie LCI-richtlijn https://lci.rivm.nl/richtlijnen/buiktyfus. Dit geldt niet voor dragers van andere Salmonella soorten. 

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

  2. http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp%3A10932&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

    Aangifteplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8057.1
Bijgewerkt: 05/14/2020 - 17:39
Status: Published