Overslaan en naar de inhoud gaan

gastroenteritis - Vibrio cholerae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po 300mg eenmalig

of

ciprofloxacine po 1000mg eenmalig

≥ 18 jaar

Indicaties: Bestaande zwangerschap

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

azitromycine po 1000mg eenmalig

Algemene opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2.

Rehydratie vormt samen met antibiotische behandeling de hoeksteen van behandeling. Bij de keuze van het antibioticum dient rekening te worden gehouden met lokale resistentie patronen.

Cholera wordt veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. Besmetting vindt plaats via de fecaal-orale route. De gemiddelde incubatietijd is 2 tot 3 dagen. In Nederland komt de ziekte uitsluitend als importziekte voor.

Het klinisch beloop van cholera varieert van mild tot zeer ernstig. Het begin is acuut met braken en hevige kortdurende diarree (“rijstwater”). Er kan een snelle uitdroging met shock optreden. De patiënt heeft geen koorts en klaagt ook niet over buikkrampen.

De diagnose berust op het aantonen van Vibrio cholera in de feces. Kweek aanvraag op cholera is alleen zinvol bij waterdunne feces.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8033.2
Bijgewerkt: 05/14/2020 - 17:15
Status: Published