Overslaan en naar de inhoud gaan

Clostridium difficile

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

metronidazol po 500mg 3dd 10 dagen

Opmerking: Niet-ernstige CDI
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine po 250mg 4dd 10 dagen

Opmerking:

Ernstige CDI

Medicatie:

metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerking:

Kritische situatie

Algemene opmerkingen

Stop zo mogelijk verantwoordelijk antibioticum, en isoleer patiënt..

Ernstige CDI: dosering vancomycine po 4 x 250 mg; 4 x 125 mg heeft de voorkeur maar is in Nederland niet beschikbaar.

In geval van een kritische situatie waarin de orale toedieningsweg niet kan worden gebruikt wordt geadviseerd om metronidazol i.v. te geven in een dosering van 3dd 500 mg, eventueel aangevuld met intraluminaal (via maag/duodenumsonde of clysma’s) toegediend vancomycine in een dosering van 4dd 500 mg. 

Bij 1e relapse/recidief: herhaal behandeling.

Multipele recidieven:

1e keuze: afbouwschema vancomycine: eerste week na therapie 250 mg 4 dd, tweede week 250 mg 2 dd, derde week 250 mg 1 dd, vervolgens nog 1-2 weken tweemaal per week vancomycine 250-500 mg po.

2e keuze: indien bij multipele recidieven vancomycine afbouwschema niet afdoende is kan uitsluitend in overleg met de arts-microbioloog en ziekenhuisapotheker fidaxomicine po 200 mg 2 dd voor 10 dagen gegeven worden buiten het ziekenhuis. Dit middel is zeer prijzig en wordt alleen in de eerste lijn vergoed indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: verzekerden van 18 jaar of ouder met Clostridium difficile-geassocieerde diarree bij wie de ziekte na toepassing van metronidazol recidiveert en die ernstig ziek is. 

Een goed alternatief voor multipele recidieven is fecale microbiota transplantatie (FMT, ook bekend als fecestransplantatie). Dit dient in overleg met de MDL-arts plaats te vinden. Meer informatie hierover is te vinden op de volgende website: http://www.ndfb.nl/behandelaars.html

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7939.3
Bijgewerkt: 07/01/2022 - 16:17
Status: Published