prothese gerelateerde infecties*

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Empirisch

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 2g, 12g continue per 24 uur 2 weken

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 2g, 12g continue per 24 uur 2 weken

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 2 weken

Opmerking:

Alleen bij sepsis

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefazoline oplaaddosis 2g, 6g continue per 24 uur 2 weken

Opmerking:

Bij penicilline allergie

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 2 weken

Opmerking:

Indien ernstige betalactam allergie.

≥ 18 jaar

Indicaties: Staphylokokken

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline oplaaddosis 2g, 12g continue per 24 uur 2 weken

Opmerking:

Bij aangetoonde rifampicine gevoeligheid: toevoegen rifampicine po 450mg 2dd zodra de wond niet meer lekt.

Vervolgens 10 weken orale behandeling (indien gevoelig): ciprofloxacine po 750mg 2dd en rifampicine po 450mg 2dd

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

benzylpenicilline oplaaddosis 3milj. IU, 18milj. IU continue per 24 uur 2 weken

Opmerking:

Alleen bij aangetoonde penicilline gevoeligheid iom arts-microbioloog.

Bij aangetoonde rifampicine gevoeligheid: toevoegen rifampicine po 450mg 2dd zodra de wond niet meer lekt.

Vervolgens 10 weken orale behandeling (indien gevoelig): ciprofloxacine po 750mg 2dd en rifampicine po 450mg 2dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefazoline oplaaddosis 2g, 6g continue per 24 uur 2 weken

Opmerking:

Bij penicilline allergie 

Bij aangetoonde rifampicine gevoeligheid: toevoegen rifampicine po 450mg 2dd zodra de wond niet meer lekt.

Vervolgens 10 weken orale behandeling (indien gevoelig): ciprofloxacine po 750mg 2dd en rifampicine po 450mg 2dd

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 2 weken

Opmerking:

Bij penicilline/flucloxacilline resistentie.

Bij aangetoonde rifampicine gevoeligheid: toevoegen rifampicine po 450mg 2dd zodra de wond niet meer lekt.

Vervolgens 10 weken orale behandeling (indien gevoelig): ciprofloxacine po 750mg 2dd en rifampicine po 450mg 2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: streptokokken

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv oplaaddosis 3milj. IU, 18/18milj. IU continue per 24 uur 2 weken

gevolgd door

amoxicilline po 1000mg 3dd 10 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 2g, 6g continue per 24 uur 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 10 weken

Opmerking:

Bij penicilline allergie.

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 10 weken

Opmerking:

Bij penicilline MIC > 0,125 mg/l

≥ 18 jaar

Indicaties: enterokokken, Amoxicilline gevoelig

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv oplaaddosis 2g, 12g continue per 24 uur 2 tot 4 weken

+

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 2 tot 4 weken

Opmerking:

Vervolgens 10 weken orale therapie: amoxicilline po 1000 mg 3dd

 

Bij penicilline allergie zie Indicaties: enterokokken, Amoxicilline resistent

≥ 18 jaar

Indicaties: enterokokken, Amoxicilline resistent

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 12 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 4 weken

Opmerking:

De laatste 4 weken van de behandeling kan gekozen worden voor linezolid 600md 2 dd.

≥ 18 jaar

Indicaties: Enterobacterales , (incl Serratia spp, Morganella morganii en Providencia)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd minimaal 5 dagen

+

ciprofloxacine po 750mg 2dd 12 weken

Opmerking:

Ceftriaxon iv wordt zo lang gegeven als de wond lekt, maar minimaal 5 dagen.

Vervolgens monotherapie ciprofloxacine po 750 mg  2dd voor een totale therapie duur van 12 weken.

≥ 18 jaar

Indicaties: Enterobacterales , (ESBL, Enterobacter spp, Citrobacter freundii, Klebsiella aerogenes, Hafnia alvei)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

meropenem iv 1000mg 3dd minimaal 5 dagen

+

ciprofloxacine po 750mg 2dd 12 weken

Opmerking:

Meropenem iv wordt zo lang gegeven als de wond lekt, maar minimaal 5 dagen.

Vervolgens monotherapie ciprofloxacine po 750 mg  2dd voor een totale therapie duur van 12 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Pseudomonas aeruginosa, Non-fermenter

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd 2 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd 2 weken

Opmerking:

gentamicine alleen toevoegen bij klaring > 50, na eerste gift op geleide van spiegels

Vervolgens 10 weken ciprofloxacine po 750 mg  2dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd 2 weken

+

gentamicine iv 5mg/kg 1dd 2 weken

Opmerking:

Alleen bij ceftazidim resistentie.

gentamicine alleen toevoegen bij klaring > 50, na eerste gift doseren op geleide van spiegels

Vervolgens 10 weken ciprofloxacine po 750 mg  2dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Acinetobacter spp

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

meropenem iv 1000mg 3dd minimaal 5 dagen

+

ciprofloxacine po 750mg 2dd 12 weken

Opmerking:

Meropenem iv wordt zo lang gegeven als de wond lekt, maar minimaal 5 dagen.

Vervolgens monotherapie ciprofloxacine po 750 mg  2dd voor een totale therapie duur van 12 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: cutibacterium

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline oplaaddosis 3milj. IU, 18milj. IU continue per 24 uur 2 weken

Opmerking:

Bij aangetoonde gevoeligheid rifampicine po 450 mg 2dd toevoegen zodra de wond niet meer lekt.

Vervolgens 10 weken orale therapie: amoxicilline po 1000 mg 3dd  en rifampicine 450 mg 2dd.

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 2g, 6g continue per 24 uur 2 weken

Opmerking:

Alleen bij penicilline allergie

Bij aangetoonde gevoeligheid rifampicine po 450 mg 2dd toevoegen zodra de wond niet meer lekt.

Vervolgens 10 weken orale therapie: clindamycine po 600 mg 3dd  en rifampicine 450 mg 2dd.

≥ 18 jaar

Indicaties: Anaeroben - gram positief, Niet Cutibacterium; bv Peptostreptococcus, Finegoldia

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv oplaaddosis 3milj. IU, 18milj. IU continue per 24 uur 2 weken

gevolgd door

amoxicilline po 1000mg 3dd 10 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 10 weken

Opmerking:

Bij penicilline allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Anaeroben - gram negatief, Verwekker: Bacteroides species

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 14 dagen

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 10 weken

Opmerking:

Voor de orale therapie kan de eerste 4 weken metronidazol 500mg 3 dd worden gekozen

≥ 18 jaar

Indicaties: Candida

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

anidulafungin iv oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 4 weken

gevolgd door

fluconazol po oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd 20 weken

Algemene opmerkingen

Antibiotische therapie is pas zinnig na grondige debridement van de prothese (DAIR-procedure). Neem hierbij 5-6 representatieve biopten (met schone instrumenten) af, met spoed binnen kantoortijden in sturen naar het microbiologisch laboratorium, zodat de diagnose en bijbehorende therapie snel juist ingesteld kan worden. Als een bacterie ongevoelig is voor biofilm actieve middelen zoals ciprofloxacin of rifampicine is het een difficult-to-treat micro-organisme en wordt een 2-stage revisie geadviseerd.

Behandeling is altijd in overleg met het A-team/orthopedie-infectie team.

De behandelduur van een prothese-infectie is minstens 12 weken. Alle hierboven genoemde behandelduren zijn minimale aantal weken die behandeld dienen te worden. Aan het einde van de behandelduur dient op basis van kliniek en infectieparameters de antibiotica gestaakt te worden.

Bronnen

  1. Beleid antibioticacommissie Rijnstate/Santiz