Diabetische voet: klinische patiënt*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Opmerking:

Geen antibiotica

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur

Prioriteit:
2e keus alternatief
Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 1g, 4g continue per 24 uur

Opmerking:

bij bekende allergie

Prioriteit:
2e keus alternatief
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur

Opmerking:

bij bekende anafylaxie en zieke patiënt

Algemene opmerkingen

ALTIJD kweken: diep wond/weefsel.

Indien verdenking osteomyelitis en geen bekende verwekker o.b.v. diepe kweken (dus swab telt niet mee) OF indien koorts: altijd bloedkweek (standaard set = 2x aeroob en 2x anaeroob flesje). Slechts 1x herhalen bij koorts.

Overweeg het toevoegen van gentamicine alleen bij patiënt die eerder Gram negatieve verwekkers hebben gehad en met septische shock. Éénmalig 7 mg/kg doseren, indien voortzetten behandeling nodig, dit alleen doen op basis van spiegelbepaling voor tweede gift. (ook indien vancomycine wordt gegeven. Cave: nierfunctie controle).

Na 2-3 dagen o.b.v. kweken/diagnose en kliniek antibiotica aanpassen.

Bij amputatie altijd verwijderde bot en/of weefsel insturen voor kweek.

Bij amputatie tot in peroperatief gezond amputatievlak met primair sluiten van de weke delen: antibiotica 1 week na amputatie.

Bij amputatie tot in peroperatief gezond amputatievlak, zonder mogelijkheid primair sluiten van de weke delen: antibiotica 2 weken na amputatie onder werkdiagnose diepe wondinfectie.

Bij amputatie met achterlaten aangetast bot: behandel conform osteomyelitis met 6 weken antibiotica en overweeg nieuw debridement/resectie.

Specifieke micro-organismen

- Enterokokken in de wondkweek: vaak gezien onder clindamycine/ciproxin zijn weinig pathogeen: in principe geen antibiotische dekking nodig.

Uitzonderingen:

  • verslechtering wond onder ingestelde antibiotica met alleen enterokokken in diepe wondkweek
  • kunstmateriaal ter plaatse
  • bij koorts of kunstmateriaal in situ zonder andere verwekker

Indien behandeling van enterokokken toch noodzakelijk blijkt en deze amoxicilline gevoelig is: adequate dosering amoxicilline: bij voorkeur 6 gram /24 uur iv. Duur is afhankelijk van de diagnose. Bij 3dd 750 mg amoxi oraal bij diabetische voet met slechte vaatvoorziening zullen er waarschijnlijk geen adequate weefselspiegels bereikt worden.

- Pseudomonas in wondkweek wordt wel uitgeslagen maar is vaak kolonisatie: in principe alleen lokale behandeling.

Een aangetoonde Pseudomonas - met alleen Pseudomonas in diepe wondkweek - dient wel antibiotisch behandeld te worden indien verslechtering van de wond tijdens lokale behandeling

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-417233.6
Bijgewerkt: 09/30/2020 - 21:29
Status: Published